มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : การเก็บเงินค่ากิจกรรมของหลักสูตรmba

รายละเอียดรบกวนทางมหาลัยช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหลักสูตรmba ที่เปิดตามศูนย์จังหวัดต่างๆ เนื่องด้วยบางแห่งมีการให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมและมีการเก็บเงินค่ากิจกรรมต่างๆบ่อยครั้งโดยใช้ระบบรุ่นพี่ คอยกดดันต้องเข้าร่วมและจ่ายเงินค่ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งสร้างความยุ่งยากและเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง และทำให้ทางมหาลัยเสียชื่อเสียง เนื่องจากมหาลัยรามฯ ขึ้นชื่อเรื่องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกกลุ่มทุกวัยและช่วยเหลือเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายทางการเรียนเสมอมา รบกวนทางมหาลัยช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของอาจารย์บางท่านที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนและชื่อเสียงของมหาลัยฯ
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนข้อสงสัยมีการหาผลประโยชน์
e-mailjsmorn-p@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน23 เม.ย. 2558 20:13:47
จำนวนผู้อ่าน1212

คำตอบ

รายละเอียดขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและขออภัยค่ะ รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะการให้บริการของ สวป.เท่านั้น ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบข้อร้องเรียนญาณิศา
e-mail
วันที่ตอบข้อร้องเรียน22 ก.พ. 2559 22:32:49
IP Address1.47.102.243


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+