มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : สอบถามคุณวุฒิเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดอบจ.นครศรีธรรมราชได้หารือคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหงสมัครสอบนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งได้ตรวจสอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.ก็แจ้งว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานตำแหน่งจึงสอบถามมายังมหาวิทยาลัยว่าโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มีกลุ่มรายวิชา คณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์บ้างไหม จากการดูในโครงสร้างแล้วไม่มี หากมีการสอบถามมาก็ได้โปรดตอบกลับทางไปรษรีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือหมายเลขโทรสาร ( 075 ) 341158 ว่าในหลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ รามคำแหงไม่มีรายวิชาดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์ตอบด่วนค่ะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบเบื้องต้นแล้ววินิจฉัยว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต้องจบปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์และได้เรียนวิชาทางคณะนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึ่งในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ รามคำแหงไม่มีรายวิชาดังกล่าวและได้โปรดตอบกลับให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีทราบโดยเร็ว หวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี ศิษย์เก่า เศรษฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหารือคุณวุฒิเศรษฐศาสตร์และตอบกลับว่าไม่มีรายวอชาทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์
e-mailpaythaiy@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน14 ม.ค. 2558 21:13:00
จำนวนผู้อ่าน1223

คำตอบ

รายละเอียดต้องขออภัยอย่างสูง ห้องนี้สำหรับข้อร้องเรียนของสวป. เท่านั้นค่ะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ห้องคำถามค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบข้อร้องเรียนญาณิศา
e-mail
วันที่ตอบข้อร้องเรียน22 ก.พ. 2559 23:48:29
IP Address1.47.102.243


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+