มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : นศ. รามคำแหงนานาชาติ เรียนภาคภาษาอังกฤษ ที่ IIS ลงทะเบียนผิดพลาดมีสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยนวิชาไหมค่ะ?

รายละเอียดสอบถามแทน นศ. รามคำแหงนานาชาติ เรียนภาคภาษาอังกฤษ ที่ IIS ปัญหา 2 ข้อ 1. นักศึกษาได้ลงทะเบียนไปแล้ว แต่ตรวจสอบพบว่าตนเองลงทะเบียนผิดพลาด 3 กระบวนวิชา - วิชาแรก ผิดเพราะเคยลงทะเบียนเรียนแล้วและสอบผ่านได้เกรด เรียบร้อยแล้ว - วิชาที่ 2-3 เป็นวิชาโท นศ. เข้าใจผิดว่าเรียนโทการเงินการธนาคาร ถ้าเป็นรหัสวิชาขึ้นต้นด้วย FINxxxx แล้วสามารถลงทะเบียนทั้ง 8 วิชา 24 หน่วยกิต ด้วยรหัสวิชาที่ขึ้นต้นด้วย FIN ทั้งหมด มาทราบภายหลังว่า ถ้าเรียนวิชาโทสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารฯ มีวิชาบังคับให้เรียน 2 วิชา คือ MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และ FIN2101 การเงินธุรกิจ ซึ่ง นศ. ไม่ได้ลงทะเบียน แต่ไปลงวิชาอื่นๆ ที่รหัสขึ้นต้นด้วย FIN คำถาม คือ นักศึกษา IIS มีสิทธิที่จะสับเปลี่ยนกระบวนวิชา เอาวิชาที่ตนเองยังไม่ได้เรียนมาลงทะเบียนมาแทนและตรงกับที่โครงสร้างหลักสูตรบังคับ เช่นเดียวกับ นักศึกษาภาคภาษาไทย หรือเปล่า? 2. ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ IIS แจ้งถึงการที่นศ. ลงทะเบียน ผิดพลาด เขาบอกว่า “สับเปลี่ยนให้ไม่ได้ หลังจากลงทะเบียนแล้ว ทำให้ได้เฉพาะ นศ. ที่ขอจบการศึกษานี้เท่านั้น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ได้มาศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ สวป. ได้ข้อมูลที่ Update กว่า ทำให้ทราบว่าปัญหาของ นศ. คนนี้ ถ้าเรียนภาคภาษาไทย สามารถแก้ไขได้ ตาม http://www.question.ru.ac.th/regis/question/index.ru?pid=2 มี 2 หัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา และ ลงทะเบียนเรียนผิดวิชาจะทำอย่างไร และตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ทำได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ช่อง No. 11-13 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 จาก http://www.ru.ac.th/th/images/ArticleMr/1413777756_2974_1.pdf คำถาม คือ ประกาศจากสวป. ทั้ง 2 หัวข้อข้างต้น และ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนักศึกษาเก่า ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ครอบครุม สถาบันนานาชาติ และนักศึกษานานาชาติไหมค่ะ ปล. นศ. เป็นนศ. เก่า และยังไม่ขอจบภาคเรียนนี้ค่ะ
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนGuest
e-mailyaowalak.pp@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน23 พ.ย. 2557 02:04:03
จำนวนผู้อ่าน1490

คำตอบ

รายละเอียดสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบอกเลิก-บอกเพิ่มสับเปลี่ยนกระบวนวิชาโทร. 0-2310-8616 ในวันเวลาราชการค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบข้อร้องเรียนญาณิศา
e-mail
วันที่ตอบข้อร้องเรียน22 ก.พ. 2559 23:01:51
IP Address1.47.102.243


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+