มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : แจ้งจบที่คณะแล้ว แต่ไม่มีข้อมูลในระบบสภาอนุมัติ

รายละเอียดรหัสนักศึกษา :: 4906019007 ชื่อภาษาไทย:: นางกนกอร แตงเจริญ ชื่อภาษาอังกฤษ :: Mrs.KANOKORN TANGCHAROEN คณะ:: คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา:: รัฐศาสตร์ 1. ยื่นเรื่องขอจบและออกใบนัด 01/05/2557 น.ส.วรรณประภา พงศาดิสรรัตน์ 2. ตรวจหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 08/05/2557 น.ส.บุพพันธ์ เต่าสุวรรณ์ 3. ยืนยันข้อมูลบัญฑิต - - - 4. ออกใบรับรองคณะ 12/05/2557 นางเพทาย ชัยโย 5. ยื่นเรื่องเสนอสภา - - - ****รบกวนช่วยกรุณาตรวจสอบให้ด้วยค่ะ*****
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนไม่มีข้อมูลในรายชื่อสภาอนุมัติ
e-mailtang_cha@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน18 พ.ย. 2557 13:38:03
จำนวนผู้อ่าน1508

คำตอบ

รายละเอียดต้องขออภัยค่ะ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายหนังสือสำคัญ งานปริญญาบัตร อยู่ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 เคาน์เตอร์ 6 หรือโทร. 0-2310-8604 ในวันเวลาราชการค่ะ และครั้งต่อไปขออภัยห้องนี้สำหรับข้อร้องเรียนเท่านั้นค่ะ หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ถามที่ห้องคำถามได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบข้อร้องเรียนญาณิศา
e-mail
วันที่ตอบข้อร้องเรียน14 ก.พ. 2559 16:05:18
IP Address10.3.28.222


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+