มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : อาจารย์ส่งข้อสอบล่าช้า ทำให้นักศึกษาส่งข้อสอบไม่ทันกำหนด

รายละเอียด

เนื่องด้วยรายวิชาlaw3110 ในภาคสอบซ่อม2/s 2564

 อาจารย์ได้ส่งข้อสอบล่าช้า และอาจารย์ได้กำหนดเวลาในการส่งข้อสอบใหม่คือ 16.00น. จากเดิม15.30น. เมื่อกระผมทำข้อสอบไปจนแล้วเสร็จในเวลา15.45น. และพร้อมจะส่งคำตอบตามปกติ แต่ปรากฏว่าทางอาจารย์ได้เปลี่ยนแปลงเวลาส่งกลับมา ในเวลา15.30น. จึงทำให้กระผมและพวก ส่งคำตอบล่าช้า โดยที่อาจารย์ได้ลบโพสต์เวลาดังกล่าวไป จึงอยากขอความกรุณาตรวจสอบกระดาษคำตอบของกระผมและพวกด้วย เนื่องในความล่าช้าในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากตัวผู้เข้าสอบแต่ประการใด จึงเรียนมาเพื่อขอโปรดพิจารณาด้วยครับ

โดยกระผมได้ถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้ว

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนส.ต.ต.ทศพร คงเจริญ
e-mail6301463599@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน24 ก.ย. 2565 16:30:57
จำนวนผู้อ่าน156

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาสอบถามโดยตรงที่คณะนิติศาสตร์ได้เลยค่ะ

ผู้ตอบข้อร้องเรียนคณะกรรมฯ1
e-mailaobpm3@gmail.com
วันที่ตอบข้อร้องเรียน25 ต.ค. 2565 11:11:20
IP Address10.3.20.180


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+