มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : กระผมส่งข้อสอบโดยใช่อีเมล์ผิดครับ

รายละเอียด

เนื่องด้วยการสอบออนไลน์ ภาคซ่อม2 และภาคฤดูร้อน /64

ในวิชา LAW4108 และวิชา LAW3110 กระผม ใช้อีเมล์เก่าที่เคยใช่ส่งกระดาษคำตอบในส่วนภูมิภาคในการส่งกระดาษของส่วนกลาง กระผมสามารถแก้ไข้ประการใดได้บ้างครับในกรณีนี้ สามารถที่จะขออุทธรณ์ได้ไหมครับ 

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนกระผม จิรพงษ์ เทพชารี
e-mail6301050289@rumail.ru.acth
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน12 ก.ย. 2565 17:10:41
จำนวนผู้อ่าน233

คำตอบ

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษานะครับ ในกรณีนี้ต้องขออภัยนักศึกษาด้วยนะครับ หน่วยงานขอแจ้งสำหรับช่องทางการติดต่อคณะนิติศาสตร์ มีช่องทาง ดังนี้ครับ

http://www.law.ru.ac.th/

https://www.facebook.com/rulawofficial

02 310 8170  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับ

ผู้ตอบข้อร้องเรียนรัชพล
e-mailratchapol.p@rumail.ru.ac.th
วันที่ตอบข้อร้องเรียน14 ก.ย. 2565 14:04:52
IP Address10.3.20.46


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+