มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : อินเตอร์เน็ตมีปัญหาระหว่างส่งข้อสอบ

รายละเอียด

ข้าพเจ้า นาย ภูมินทร์  อินต๊ะ 6406017811 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชารัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ
ได้กดส่งข้อสอบวิชา POL3300 ในเวลา 15.59 ของวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 แต่สัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ตัดหายไปไม่สามารถเชื่อมต่อได้เป็นเวลาเกือบ1นาทีโดยประมาณ แต่หลังจากส่งอีกครั้งระบบได้ปิดการรับคำตอบ และหลังจากนั้นไม่นานอินเตอร์เน็ตเกิดปัญหาอีกครั้งทำให้พึ่งสามารถติดต่อท่านอาจาร์ยที่เคารพได้
ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะยื่นเรื่องขอให้ท่านอาจาร์ยที่เคารพ พิจารณาว่าสามารถรับคำตอบที่ส่งเกินกำหนดเวลาเพราะเกิดเหตุสุดวิสัย ได้หรือไม่ครับ 
หมายเหตุ ข้อสอบทั้ง2ชุดครับ

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนนาย ภูมินทร์ อินต๊ะ
e-mail6406017811@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน25 เม.ย. 2565 17:02:19
จำนวนผู้อ่าน139

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาติดต่อโดยตรงกับทางคณะเลยครับ คณะรัฐศาสตร์โทร. 02-3108466-7

ผู้ตอบข้อร้องเรียนคณะกรรมฯ1
e-mailaobpm3@gmail.com
วันที่ตอบข้อร้องเรียน26 เม.ย. 2565 09:22:01
IP Address10.3.20.180


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+