มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : (ไม่ได้ร้องเรียนนะคะ) มาตามเอกสาร ใบทรานสคริปต์ภาษาไทย เพื่อใช้รับรองวุฒิในประเทศเยอรมนี

รายละเอียด

เรียน หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาทีตึก สวป

เนื่องจากดิฉันได้ส่งเอกสารและได้กรอกคำร้องขอ ใบทรานสคริปต์ภาษาไทย แนบส่งธนาณัติ ทำตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจัดส่ง อีเอ็มเอส ไปยังที่หน่วยงานดังกล่าว 

โดยได้มีการ tracking ของไปรษณีย์ไทย ว่า ทางตึก สวป ได้มีการรับเอกสารไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดิฉันได้แนบลิ้งค์พร้อม tracking ของไปรษณีย์ไทย

https://track.thailandpost.co.th/?trackNumber=EF606610298TH (Tracking number EF606610298TH)

ข้อมูลนักศึกษาเก่า  ดิฉัน ชื่อ วราภรณ์ คำลา รหัสนักศึกษา 393002249 วิชาเอก mass communication สื่อสารมวลชน 

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการเรียนต่อ ซึ่งทางหน่วยงานการศึกษาของเยอรมนี รัฐ Nordrhein-Westfahren ต้องการ ใบทรานสคริปต์ภาษาไทยด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนวราภรณ์ คำลา
e-mailwarapornkhamla@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน1 พ.ย. 2564 19:11:17
จำนวนผู้อ่าน2361

คำตอบ

รายละเอียด

คณะทำงานจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาค่ะ

ผู้ตอบข้อร้องเรียนคณะกรรมฯ1
e-mailaobpm3@gmail.com
วันที่ตอบข้อร้องเรียน2 พ.ย. 2564 09:49:37
IP Address10.3.20.180


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+