มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : ขอผ่อนปรนระยะเวลาแจ้งจบเทียบโอนหน่วยกิตในสถานการณ์ไม่ปกติ

รายละเอียด

กระผมเป็นนศ.เทียบโอนคณะรัฐศาสตร์ เอก การปกครอง รหัส 54...... สอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และ ได้กาขอจบ แบบฟอร์มลงทะเบียน ภาค ฤดูร้อน/2561 

ต้องการทราบแนวทางการช่วยเหลือนศ.ที่ต้องการเดินทางไปแจ้งเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิต และทำเรื่องขอจบ ที่มหาวิทยาลัย ในช่วงโรคร้ายระบาดในพื้นที่เสี่ยง และติดปัญหาการกักตัวอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมีระบบ การชำระการเทียบโอนหน่วยกิต ในระบบออนไลน์หรือไม่ เพื่อจะได้ทำการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต่อไปครับ

 

 

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนว่าที่บัณฑิตลูกพ่อขุน
e-mailmrtsuksan@yahoo.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน11 ม.ค. 2564 15:15:22
จำนวนผู้อ่าน1603

คำตอบ

รายละเอียด

ในกรณีนี้นักศึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัยนักศึกษาด้วยนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เบื้องต้นแล้ว ทางหน่วยงานแนะนำให้นักศึกษาโทรไปที่หน่วยงานครับเพื่อจะได้สอบถามข้อมูลและเช็คข้อมูลได้ถูกต้อง โทร 02310-8626 หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบครับ

ผู้ตอบข้อร้องเรียนคณะกรรมฯ1
e-mailaobpm3@gmail.com
วันที่ตอบข้อร้องเรียน12 ม.ค. 2564 16:14:50
IP Address10.3.20.190


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+