มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : การขอสิทธินักศึกษาเก่า-เข้าใช้สื่อการเรียน

รายละเอียด

เรียน ท่านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทราบครับ

เรื่อง ขอสิทธินักศึกษาเก่า-จบแล้ว

       สืบเนื่องจากกระผมและเพื่อนๆ เป็นนักศึกษาที่จบไปแล้ว อยากติดตามคำบรรยาย มหาวิทยาลัยในประเด็นใหม่ๆ

แต่ไม่สามารถ เข้าใช้ฟังหรืใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยรหัส+password เก่า ได้  กระผมและเพื่อนๆ จึงใคร่ขอความ

อนุเคราะห์ จากทางผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเก่าภายหลังเรียนจบแล้วยังตงสิทธิเข้าใช้สื่อดารเรียน

ในการปรับองค์ความรู้ได้สืบไป  ( มาง มหาวิทยาลัย อาจสามารถเรียกเด็บค่าธรรมเนียมการใช้ ต่อสมาชิกก็ได็

อาจจ่ายเป็น สมาชิกรายปีก็ได้ครับ )

      กระผมและเพื่อนๆ ขอฝากเรียนท่านผู้บริหาร มหาวิทยาลัยรามฯ  จักขอบพระคุณยิ่งครับ                                                

                                                              จาก  วิศิษฎ์

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนวฺิศิษฎ์
e-mailwisitaudit@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน30 ก.ย. 2561 12:39:03
จำนวนผู้อ่าน1274

คำตอบ

รายละเอียด

ขออภัยครับ ข้อเสนอแนะของท่านทางคณะทำงานไม่สามารถดำเนินการได้ แต่จะรวบรวมเป็นข้อเสนอแนะไว้ครับ

ผู้ตอบข้อร้องเรียนคณะกรรมฯ1
e-mailaobru35@ru.ac.th
วันที่ตอบข้อร้องเรียน8 ต.ค. 2561 12:54:11
IP Address10.3.28.225


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+