มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : กระบวนวิชาที่เปิดเรียนในภาค1ปี2560 มีข้อมูลซ้ำกัน

รายละเอียด

กระบวนวิชาที่เปิดเรียนในภาค1ปี2560 มีข้อมูลซ้ำกัน  เช่น 

1. MGT3301 และ MGT3302 มีข้อมูลวัน-เวลาเรียน ห้องเรียน อาจารย์ผู้สอน และวัน-เวลาสอบปลายภาคที่เหมือนกันทั้ง 2 วิชา

2. MGT3307 และ MGT3309 มีข้อมูลวัน-เวลาเรียน ห้องเรียน และวัน-เวลาสอบปลายภาคที่เหมือนกันทั้ง 2 วิชา (แต่อาจารย์สอนต่างกัน)

หากจำเป็นที่จะต้องลงเรียนวิชาดังกล่าว จะทำอย่างไรครับ

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนกระบวนวิชามีข้อมูลซ้ำกัน
e-mailbs5321250012@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน18 เม.ย. 2560 15:50:26
จำนวนผู้อ่าน1320

คำตอบ

รายละเอียด

ขออภัยครับนักศึกษาเนื่องจากน้องนี้เป็นห้องรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลเท่านั้น

สำหรับปัญหาของนักศึกษาให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-310-8610 ครับ

ผู้ตอบข้อร้องเรียนคณะกรรมฯ1
e-mailchonlatee@ru.ac.th
วันที่ตอบข้อร้องเรียน20 เม.ย. 2560 10:29:47
IP Address10.3.28.225


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+