มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อร้องเรียน : ขอใบรับรองสภา

รายละเอียดผม เป็นนักศึกษาได้ไปขอจบที่คณะนิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำอะไรเลย สอบถามก็ทำหน้าไม่พอใจ และไม่ให้คำแนะนำใดๆ เลย โดยแจ้งผมว่า ต้องรอขอใบรับรองสภาฯ ประมาณปลายเดือน สิงหาคม 59 ซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง และกระผมอยากสอบถามว่า 1.จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการยื่นขอใบรับรองสภาครับ 2.ผมจะร้องเรียนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ไหน (คณะนิติศาสตร์)
ผู้แจ้งข้อร้องเรียนการประพฤติตัวของเจ้าหน้าที่
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ร้องเรียน11 ก.ค. 2559 13:32:38
จำนวนผู้อ่าน83

คำตอบ

รายละเอียดเมื่อนักศึกษาไปแจ้งจบที่คณะ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อนักศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจึงจะมาติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตขอเอกสารสำคัญทั้ง ใบรับรองสภาฯ และทรานสคริปต์ได้ ภายใน 6 วันทำการครับ โทรติดต่อที่ 02-310-8629 สำหรับเรื่องขึ้นทะเบียนบัณฑิตครับ
ผู้ตอบข้อร้องเรียนรัชพล
e-mailgolf.ru@hotmail.com
วันที่ตอบข้อร้องเรียน13 ก.ค. 2559 08:50:54
IP Address10.3.20.150


หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+