มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : BY222 กับ IT105 นับเป็นวิชาพื้นฐานในคณะมนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือไม่?

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดรหัส54 พอดีย้ายจากคณะนิติศาสตร์มาคณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสารมวลชน พอดีได้สอบ 2 วิชานี้ไปแล้วซึ่งถือเป็นวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ของนิติศาสตร์ เลยอยากสอบถามว่า 2 วิชานี้ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของของคณะมนุษย์ศาสตร์ด้วยหรือไม่ครับ เพราะในโครงสร้างหลักสูตรไม่ได้กล่าวถึง แต่บอกว่าเลือกเรียนวิชาใดๆที่นับเป็นพื้นฐานได้
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามAAxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 มิ.ย. 2558 17:00:39
จำนวนผู้อ่าน1051

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษาได้สิทธิ์เลือกวิชา BY222 เป็นวิชาพื้นฐานในหมวดวิทยาศาสตร์ได้ ส่วน IT 105 ไม่มีให้เลือกในหมวดวิชาคณิตศาสตร์นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามที่ระบุไว้ในคู่มือและระเบียบการรับสมัครปี2554
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ21 มิ.ย. 2558 12:01:06
IP Address10.3.20.190
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+