มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายคณะและการเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดดิฉันเรียนรหัส53 เข้ามาสมัครโดยสมัครคณะนิติศาสตร์ ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจบปวส แต่ยังไม่ได้ชำระเงินในการเทียบโอน และได้ย้ายคณะมาเรียนรัฐศาสตร์(โดยยังไม่ได้ทำการย้ายคณะ)จนถึงปัจจุบัน เทอม1/58 จะสอบตัวสุดท้ายของการเรียนคณะรัฐศาสตร์(กรณีเทียบโอนหน่วยกิต) อยากถามว่า 1.สามารถย้ายคณะในเทอมนี้ได้หรือไม่ ย้ายได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง 2.ย้ายคณะแล้วสามารถทำเรื่องเทียบโอนหน่วยกิต ได้หรือไม่ เทียบได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง 3.จะขอใบรับรองว่ายังศึกษาอยู่เพื่อทำการผ่อนผันกยส ได้ที่ไหน เตรียมเอกสารอะไรบ้าง
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามNuttxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 พ.ย. 2558 04:45:46
จำนวนผู้อ่าน853

คำตอบ

รายละเอียด1.ได้ โดยไปย้ายได้ที่ ศูนย์ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น1 โทรศัพท์ 02-3108890 ส่วนรายละเอียดอื่นๆในการย้ายคณะ ให้สอบถามได้ที่ ศูนย์ดังกล่าว ครับ 2.ได้ โดยไปเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะรัฐศาสตร์ ส่วนการดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต ให้สอบถามที่ งานบริการการศึกษา คระรัฐศาสตร์ โทรศัพท์ 02-3108466-7 ครับ 3.ไปขอได้ที่ ศูนย์ ตาม คำตอบข้อ 1 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ18 พ.ย. 2558 16:10:28
IP Address10.3.20.184
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+