มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขั้นตอนการขอจบ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดขั้นตอนการขอจบ ของนักศึกษาคณะบริหาร บัญชี ต้องทำอย่างไรบ้าง
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามnilxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 พ.ย. 2557 22:18:41
จำนวนผู้อ่าน789

คำตอบ

รายละเอียดถ้าหมายถึงการลงทะเบียนขอจบ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องกากบาทขอจบในช่องขอจบด้วยครับ แต่ถ้าหมายถึงเรียนครบหลักสูตรแล้วให้นักศึกษานำใบภาวะการมีงานทำ (ปริ้นท์ออกมาจาก www.ru.ac.th), ใบเช็คเกรด (ขอได้ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ อาคาร KLB ชั้น 1), สำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 2เทอมสุดท้าย ไปติดต่อที่คณะบริหารธุรกิจครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ10 พ.ย. 2557 16:14:40
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+