มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ประกาศผลสอบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดผมเรียนคณะบริหาร สาขาวิชาการเงินและธนาคาร รหัส5702005736 ผมจะสอบเสร็จทุกอย่างในวันที่8พ.ย.57นี้ อยากทราบว่าทางมหาลัยจะประกาศผลสอบ1/57วันไหนครับและที่จัดหรือติดประกาศผลสอบจะติดที่ตึกไหนชั้นไหนหรือลงในเว็บของมหาลัยครับ??? แล้วหากว่าผมสอบe-testingผ่านวิชานั้นแล้วเมื่อถึงวันสอบปลายภาควิชานั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องไปสอบแล้วใช่มั้ยครับ??? และหากผลสอบออกมาว่าวิชาที่ผมสอบe-testingผ่านแล้ว(ตอนที่สอบe-testing)แต่ที่ประกาศผลสอบทั้งที่ติดประกาศที่มหาลัยกับในเว็บเขียนว่าผมไม่ผ่านผมสามารถเอาหลักฐานที่สอบe-testingที่ผ่านวิชานั้นไปแสดงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันได้ที่ไหนครับ??? แล้วผมอยากทราบว่าเมื่อประกาศผลสอบหากดูผลสอบที่ประกาศอยู่ที่มหาลัยบอกผ่านแต่ในเว็บบอกไม่ผ่าน(ไม่ทราบว่าจะมีแบบนี้มั้ย)ผมจะต้องทำยังไงครับ??? ถ้าสอบปลายภาควิชาใดวิชาหนึ่งตกแล้วเมื่อลงทะเบียนสอบซ่อมผลสอบออกมาก็ตกอีกผมต้องลงวิชานั้นซ้ำในเทอม2/57มั้ยและถ้าเทอม2/57วิชานั้นยังไม่ผ่านอีกปี2ผมต้องลงวิชานั้นซ้ำมั้ยถ้าหากมันจะมารูปแบบเดิมอีกคือสอบซ่อมก็ไม่ผ่านหรือทางมหาลัยให้นศ.ลงวิชานั้นได้จนกว่าจะผ่านครับ??? คำถามสุดท้ายในวันลงทะเบียนเรียนเทอม2/57ในหนังสือพิมม์ที่มหาลัยจัดส่งเขียนว่ารหัสของผมต้อมาลงทะเบียนวันที่28(หากมาวันอื่นจะถูกตัดสิทธิ์มั้ย)แล้วต้องเตรียมหลักฐานอะไรมาบ้างครับ???
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามP.P.xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 พ.ย. 2557 19:01:28
จำนวนผู้อ่าน12204

คำตอบ

รายละเอียด(1)ผลการสอบจะประกาศที่บอร์ดประกาศผลการสอบของคณะบริหารธุรกิจ เมื่อมหาวิทยาลัยทำการสอบวันสุดท้ายของภาค 1/57 ผ่านพ้นไปแล้ว 30วัน (2)ใช่ (3)ที่ฝ่ายทะเบียนของคณะบริหารธุรกิจ (4)ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนของคณะ (5)ซึ่งถ้าเป็นวิชาบังคับก็ต้องลงซ้ำ และต้องลงซ้ำจนกว่าจะสอบผ่าน (6)นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวันใดก็ได ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 57 หากไม่ตรงตามวันที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาก็จะเสียค่าปรับ 30บาท ซึ่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามได้ที่งานบริการวิชาการ อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-3108614 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ10 พ.ย. 2557 10:16:59
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+