มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : -วิชาโท-

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดเป็นนักศึกษารหัส53 คณะบริหารธุรกิจ ปัจจุบันได้ย้านคณะมาเรียนรัฐศาสตร์ อยากทราบว่า สามารถโอนหน่วยกิจวิชาที่เรียนผ่านในคณะบริหารมาป็นวิชาโทได้หรือไม่
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามPPPPxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 มิ.ย. 2558 15:46:14
จำนวนผู้อ่าน744

คำตอบ

รายละเอียดได้ (ดูหลักเกณฑ์การเลือกเรียนวิชาโทในโครงสร้างหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ตามระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น นศ. และแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ส่วนกลาง พ.ศ.2557 หน้า 327 - 328 ข้อ 2.5) ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ7 ก.ค. 2558 11:19:10
IP Address10.3.20.52
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+