มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาเลือกในรัฐศาสตร์

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดคือ อยากถามเกี่ยวกับวิชาเลือกในรัฐศาสตร์ที่ ให้เลือกจาก 4 กลุ่ม 24 หน่วยกิต เห็นเค้าเขียนว่า elective in ps หมายถึงอะไรอ่ะคะ มันจะมีแบบว่า กลุ่มที่ 1 pa 211 ทฤษฏีองค์กร (ps 253) pa 313 การพัฒนาระบบราชการ แบบว่า ถ้าเราจะเลือก ให้เลือกแค่ที่มี ps ในช่องเหรอคะ หรือเลือกได้หมดที่อยู่ใน 4 กลุ่ม..
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามไม่รxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 พ.ย. 2557 01:57:33
จำนวนผู้อ่าน2153

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษากรุณาดูในโครงสร้างหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ที่เป็นภาษาไทยในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีในปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียนก็จะดูเข้าใจง่าย ซึ่งหากไปดูใน Program of Study Leading to The Degree of Bachelor of Political Science และทำให้สับสน ซึ่งหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด ให้สอบถามที่งานบริการวิชาการ อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-3108614 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ10 พ.ย. 2557 09:25:11
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+