มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : รีเกรด จำเป็นต้องรีเกรด ในปีการศึกษานั้นหรือ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดกำลังจะไปแจ้งจบการศึกษา เรียนครบทุกวิชาแล้ว แต่เมื่อเช็คผลการเรียน GPA กลับมีหน่วยกิตเพิ่มเข้ามา เป็น 150 หน่วยกิต จากปกติ 144 หน่วยกิต เมื่อลองเช็คเกรดดู ปรากฏว่ามีวิชา ซ้ำเข้ามาสองวิชา นั้นก็คือ วิชาที่ไปทำการรีเกรด ทั้งๆที่ เกรดครั้งหลังที่ไปรีเกรด ได้คะแนนสูงขึ้น คือ จาก D เป็น B แต่กลับนำคะแนนครั้งก่อนรีเกรดมารวมด้วย ทั้งสองวิชา จึงอยากสอบถามว่า การรีเกรด จำเป็นต้องกระทำในปีการศึกษานั้นหรือไม่ เพราะนำมารวมกันแบบนี้ GPA มันตกลงจากความเป็นจริงที่ควรจะได้ แล้วถ้าไปแจ้งจบ จะได้เกรดที่ถูกต้องหรือไม่ ขอบคุณ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 มิ.ย. 2558 20:44:33
จำนวนผู้อ่าน5987

คำตอบ

รายละเอียดถ้ารีเกรดแล้วได้เกรดที่ดีกว่าทรานสคริปผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะลงบันทึกเกรดที่ดีกว่าแต่ถ้าเกรดเท่ากันจะต้องแจ้งช่องหมายเลข 3 สวป.ชั้น1 ตอนที่ขอทรานสคริปจบการศึกษา การรีเกรดจะกระทำเมื่อใดก็ได้ ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในเทอมถัดไปได้เลย
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ21 มิ.ย. 2558 12:08:08
IP Address10.3.20.190
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+