มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขาดการลงทะเบียนและย้ายสาขา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด1.ดิฉันรหัส56ค่ะขาดการลงทะเบียน1/57 ในเทอม2/57จะสามารถลงทะเบียนได้เลยหรือไม่ หรือต้องชำระค่ารักษาสถานะภาพก่อน แล้วชำระได้ที่ไหน 2.การย้ายสาขาค่ะแต่คณะเดิม คณะบริหารธุรกิจจากบัญชีเป็นการตลาด ย้ายได้ที่ไหนและทำอย่างไรบ้าง 3.ย้ายสาขากับลงทะเบียนควรทำอย่างไหนก่อนคะ ขอบคุณที่ตอบคำถามค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปัณรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม3 พ.ย. 2557 08:57:53
จำนวนผู้อ่าน680

คำตอบ

รายละเอียด(1)นักศึกษาไปลงทะเบียนได้เลย (วันที่ 27-30 พ.ย. 2557) พร้อมทั้งชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาภาค 1/57 ด้วย จำนวน 300บาท ในวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครับ (2)นักศึกษาไปย้ายสาขาวิชาได้ที่งาน One stop service อาคาร KLB ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-3108890 โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษา, ใบเสร็จฯลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน และค่าธรรมเนียมกาย้ายสาขาวิชาจำนวน 200 บาท ไปด้วยครับ (3)นักศึกษาจะทำอะไรก่อนก็ได้ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ5 พ.ย. 2557 14:11:59
IP Address10.3.20.137
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+