มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงะเบียนเกินหลักสูตร

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดขอสอบถามค่ะ คือว่าเรียนตรีนิติฯ อยู่อ่ะค่ะ แล้วมันมีวิชาเลือกเสรีให้ลงแทนฝึกงาน 2 วิชา 6 หน่วยกิต และลงเกินเป็น 3 วิชา 9 หน่วยกิตค่ะ แล้วเกรดวิชานั้นก็ออกแล้วด้วย และเวลาจบพอเอาหน่วยกิตที่เกินมารวมกับพื้นฐานและวิชากฎหมายมันจะได้ 143 หน่วยกิตค่ะ ซึ่งหลักสูตรมัน 140 หน่วยกิตอ่ะค่ะ และมีคนบอกว่าถ้าจบเกินหลักสูตรแล้วเขาจะเอาเกรดวิชาที่เกินมารวมด้วยและทำให้ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่าที่ควรจะได้จริงไหมคะ และถ้ารวมกันแล้วเกรดเฉลี่ยมันถึงเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยมยังสามารถมีสิทธิได้ไหมคะ (ไม่เคยเทียบโอน ไม่เคยรีเกรด ไม่เคยทำผิดระเบียบของทางมหาวิทยาลัย แค่หน่วยกิตมันได้เกินหลักสูตรอ่ะค่ะ)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามGruassai
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 พ.ค. 2558 19:14:12
จำนวนผู้อ่าน9023

คำตอบ

รายละเอียดใช่ค่ะ วิชาที่เรียนเกินมาจะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยด้วยค่ะ จะทำให้ฉุดเกรดเฉลี่ยนักศึกษาค่ะ แต่วิชาที่นักศึกษาเรียนเกินหน่วยกิตที่คณะกำหนดไม่มีผลอะไรค่ะ นักศึกษาจบได้ แต่นักศึกษาจะต้องดูด้วยว่าได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่และเข้าหลักเกณฑ์การได้เกียรตินิยมหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้เกียรตินิยม นักศึกษาจะมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามสุนัน
วันที่ตอบ20 พ.ค. 2558 14:46:29
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+