มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอจบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดอยากทราบรายละเอียดการขอจบต้องสะสมหน่อยกิตได้กี่หน่วยขึ้นไปคะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภัทราภรณ์
e-mailgorrapat2@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 ต.ค. 2557 16:29:23
จำนวนผู้อ่าน2243

คำตอบ

รายละเอียดนักศึกษาที่จะสมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนขอจบการศึกษาในภาค 1 หรือภาค 2 ได้ ในวันที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาดังกล่าว ต้องเหลือหน่วยกิตไม่เกิน 30 หน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนภาคฤดูร้อนไม่เกิน 18 หน่วยกิตของหลักสูตร ซึ่งให้สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการ อาคาร สวป. ชั้น 4 โทรศัพท์ 02-3108614 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ4 พ.ย. 2557 14:27:29
IP Address10.3.20.137
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+