มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ยื่นเรื่องขอจบแล้วทำไมถึงยังไม่มีรายชื่อที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดผมเป็นนักศึกษาภาคพิเศษนิติศาสตร์ ตอนนี้ได้ยื่นเรื่องขอจบกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการแล้ว เกรดก็ได้ประกาศผลทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยซึ่งหน่วยกิตครบตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้แล้ว จึงอยากทราบว่าระยะเวลาในการประกาศีาบชื่อที่มหาวิทยาลัยอนุมัติต้อ ใช้ระยะเวลาเท่าใดครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษานิติศาสตร์
e-mailchitsanutat_111@hotmail.co.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 ต.ค. 2557 19:39:55
จำนวนผู้อ่าน2671

คำตอบ

รายละเอียดกรณีนี้นักศึกษากรุณาสอบถามที่หน่วยทะเบียนและประมวลผลของคณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 02-3108174-5 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ31 ต.ค. 2557 15:24:42
IP Address10.3.20.253
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+