มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามการรับบัตรประจำตัวนักศีกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดผมได้ลงทะเบียนเรียนใหม่ โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต แต่เนื่องด้วยการทำงาน ทำให้ไม่สามารถมารับบัตรประจำตัวนักศึกษาตามวันเวลาที่กำหนดในใบนัดได้ ขอสอบถามว่า จะสามารถติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ส่วนไหนครับ และสามารถไปติดต่อรับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ไหมครับ ขออนุญาตสอบถามรายละเอียดขั้นตอนขอรับบัตรครับ ขอบคุณครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนายสิบใหม่
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 ต.ค. 2557 19:17:24
จำนวนผู้อ่าน1620

คำตอบ

รายละเอียด- นักศึกษาสามรถติดต่อรับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคาร สวป.ชั้น 1 (สำนักบริการทางวิชาการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00น. – 15.30 น. - เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ 2.หลักฐานการลงทะเบียนเรียน(ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศิวะพร
วันที่ตอบ10 ต.ค. 2557 15:13:26
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+