มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การกาขอจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1.ถ้าตอนลงทะเบียนภาค1/67 ในแอปพลิเคชัน แล้วกาขอจบไปถ้าเราเข้าเงื่อนไขการขอจบ จะกาได้เลย แต่ถ้าไม่เข้าแอปจะแจ้งเตือนให้กาไม่ได้ไหมคะ 

2.สมมติจะกาขอจบภาค1/66 แล้วแต่ต้องลงซ่อมของภาค1/65และs/65  ก่อนถึงจะครบเกณฑ์กาขอจบอย่างนี้ก็จะกาขอจบภาค 1/66 ไม่ได้หรอคะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามออมสxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 พ.ค. 2567 22:51:53
จำนวนผู้อ่าน174

คำตอบ

รายละเอียด

1. ไม่มีการแจ้งเตือนค่ะ กรณีกาขอจบในภาค 1 จะต้องเหลือหน่วยกิตไม่เกิน 30 หน่วยกิต หากเกินจะถือเป็นการแจ้งจบเท็จ ทางมหาวิทยาลัยจะตัดวิชาที่ลงเกินออกให้เหลือ 22 หน่วยกิตค่ะ

2. ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 หากในภาค 1 หรือ 2 เหลือไม่เกิน 30 หน่วยกิต สามารถกาขอจบการศึกษาได้เลยค่ะ (ไม่นับรวมภาคซ่อม ให้นับเฉพาะวิชาที่ยังไม่ลงทะเบียน) 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ24 พ.ค. 2567 09:57:01
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+