มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณีย์

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

     หลังจากที่เป็นนักศึกษาพรีดีกรีย้ายมาเป็นนักศึกษาปกติส่วนภูมิภาค แล้วชำระค่าเทียบโอน 100 บาทไว้แล้ว และได้รับเอกสารหลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งในเอกสารระบุว่าสามารถจ่ายเงินค่าเทียบโอน ได้ 2 วิธี คือ 1.ชำระที่คณะ

2.ชำระเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ พร้อมระบุมาว่าให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ ไปพร้อมกับธนาณัติด้วย

     อยากทราบว่าถ้าสะดวกชำระทางไปรษณีย์  ต้องส่งเอกสารอะไรบ้างคะ สามารถส่งแค่ทรานสคริปต์แบบไม่จบการศึกษา กับจำนวนเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือได้ไหมคะ และต้องเซ็นชื่อในทรานสครปต์ด้วยไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามโบว์xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 พ.ค. 2567 18:48:08
จำนวนผู้อ่าน239

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีเทียบโอนหน่วยกิตส่วนภูมิภาค นักศึกษาต้องได้ใบตอบรับการเทียบโอนฯ จากทางคณะก่อน ซึ้งจะแจ้งจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนฯ ได้ และจำนวนเงินค่าเทียบโอนฯ ค่ะ หากได้รับแล้วให้ส่งมาพร้อมกับธนาณัติค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมด หรือสอบถามโดยตรงที่คณะที่สังกัดค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ3 พ.ค. 2567 10:48:03
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+