มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ใบรับรองสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงแบบอนุปริญญา

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

อยากทราบว่าขอยังไงคะ จะนำไปสอบใบอนุญาตว่าความคค่ะ

ตอนนี้ได้ขอหนังสือรับรองอนุปริญญาจากคณะนิติศาสตร์แล้วค่ะ

แต่การสอบทนายต้องใช้ใบรับรองจากสภามหาวิทยาลัยค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสุรีxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 เม.ย. 2567 17:29:45
จำนวนผู้อ่าน230

คำตอบ

รายละเอียด

ให้นักศึกษาไปดำเนินการยืนเขียนคำร้องที่คณะ หลังจากนั้นจะได้รับ ลำดับที่-วันที่ สภาอนุมัติ 
จากนั้น ให้ไปดำเนินการชำระเงินค่าขอใบรับรองสภา ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ค่าธรรมเนียม 100.- บาท 
นำใบเสร็จมายื่นที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ24 เม.ย. 2567 10:50:11
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+