มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ถ้าเป็นนักเรียนต่างชาติ (คนญี่ปุ่น) เรียนภาคปกติแบบภาษาไทยของมหาลัยรามคำแหง  ต้องการขอวีซ่า  และนำยื่นเอกสารแล้ว จะได้รับวีซ่ากี่ปีคะ   ได้รับ 4 ปีเลยไหม  หรือต้องไปต่อปีต่อปีคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรุ่งxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 เม.ย. 2567 22:59:18
จำนวนผู้อ่าน341

คำตอบ

รายละเอียด

1. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สำหรับผู้สมัครต่างชาติ จะต้องทำการทดสอบภาษาก่อนการสมัคร ให้ดำเนินการตามคำแนะนำนี้ http://www.regis.ru.ac.th/document/20240219_ThaiTest167.pdf

2. การขอวีซ่า นักศึกษาจะต้องไปดำเนินการที่สถานฑูตเอง ซึ่งมีเงื่อนไข
     - จะต้องลงทะเบียนเต็มหน่วยกิต (22 หรือ 21 หน่วยกิต) ในการสมัครครั้งแรก
     - ต้องมาขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาเพื่อนำไปต่อวิซ่าที่สถานฑูต โดยขอรับเอกสารได้ที่ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 ม.ราม 1 หัวหมาก 

           หรือขอทางไปรษณีย์โดยการให้ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ไปที่  “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ 10240
            1.  สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาบัตรประชาชน  (รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
            2.  รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว  1 รูป (ภาษาอังกฤษไม่ใช้รูปถ่าย)
            3.  ธนาณัติราคา 100 บาท (ค่าใบรับรอง 50 บาท  ค่าจัดส่ง 50 บาท)  สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”
            4.  สำเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน

ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM12-1.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023108890

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ18 เม.ย. 2567 11:28:38
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+