มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สมัครเทียบโอนผ่านอินเทอร์เน็ต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ขอโควทคำตอบในอีกกระทู้นึงมาครับ

"กรณีที่สมัครเรียนทางอินเทอร์เน็ตผู้สมัครจะไม่ทราบผลการเทียบโอนทันที  ต้องนำสำเนาวุฒิการศึกษาหรือทรานสคริปต์ที่ใช้เทียบโอนหน่วยกิตไปติดต่อคณะอีกครั้งหลังเปิดเทอม
เพื่อตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนได้และค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือ ครับ"

คำถามคือ

1.ในเมื่อยังไม่รู้ผลแต่ต้องชำระเงินก่อน หากเปิดเทอมแล้ว พบว่าเทียบโอนได้น้อยหรือไม่ได้เลย สามารถยกเลิกและรับเงินคืนได้หรือไม่ครับ
2.โดยปกติแล้ว จบป.ตรีคณะบริหารธุรกิจ สารสนเทศคอมพิวเตอร์ ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เทียบโอนมาเรียน นิติศาสตร์ ป.ตรีที่ 2 ได้เต็ม 30+6 หน่วยกิตหรือไม่ครับ (ศึกษาทั่วไป 30 + เลือกเสรี 6)
3.ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เห็นมีระบุไว้ว่าให้ชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หากชำระ ณ วันพรุ่งนี้ 17 เมษายน 2567 จะได้หรือไม่ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอติชxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม16 เม.ย. 2567 22:42:13
จำนวนผู้อ่าน329

คำตอบ

รายละเอียด

1. การชำระเงินจะชำระเฉพาะการสมัครใหม่และการลงทะเบียนเรียนโดยไม่สามารถขอคืนเงินได้ค่ะ นักศึกษาสามารถเข้ามาติดต่อคณะเพื่อตรวจสอบการเทียบโอนเบื้องต้นได้ค่ะ

2. ใช่ค่ะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของใบที่จะนำมาเทียบโอนว่าตรงกับหลักสูตรของนิติศาสตร์ในปัจจุบันตามเกณฑ์หรือไม่ค่ะ

3. ชำระเงินภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ทำการสมัครค่ะ หากเลยกำหนดก็ยังทำการชำระเงินได้อยู่ภายในระยะเวลาของการเปิดรับสมัครค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามChanidapha
วันที่ตอบ17 เม.ย. 2567 13:08:07
IP Address10.3.20.96
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+