มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรื่องการเปลี่ยนชื่อค่ะ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียดถ้าหากมีการเปลี่ยนชื่อแต่ศึกษาครบหลักสูตรแล้วและกำลังจะแจ้งจบ สามารถแนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อไปพร้อมกับเอกสารขอแจ้งจบได้เลย หรือว่าต้องส่งแบบคำขอเปลี่ยนชื่อและเสียค่าทำเนียม 100 บาทก่อนคะ แล้วนักศึกษาจะทราบได้อย่างไรว่าได้ทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว ศึกษาอยู่ส่วนภูมิภาคค่ะไม่ใช่ส่วนกลางนะคะ ขอบคุณค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามSomxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม29 ต.ค. 2557 13:09:14
จำนวนผู้อ่าน475

คำตอบ

รายละเอียดถ้านักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษาอาคาร สวป.ชั้น 2 หรือที่ศูนย์วิทยบริการ ก่อนการยื่นจบหลักสูตร หมายเหตุ นักศึกษายื่นเรื่องจบการศึกษาแล้วไม่อนุญาตเปลี่ยนชื่อ สกุล คำนำหน้านาม ยศและอื่นๆ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ3 พ.ย. 2557 15:11:44
IP Address10.3.20.54
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+