มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนกันตก

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สมมุติถ้าลงทะเบียนเทอมs/66กันตก พร้อมกาขอจบไว้4ตัว

ต่อมาผลสอบ2/66ออกแล้วผ่าน3ตัว ตอนนี้เหลือต้องสอบอีกวิชาเดียว ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

-เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคดำเนินการที่ต่างจังหวัดได้ไหม

-ต้องดำเนินการภายในระยะเวลากี่วัน สามารถรอจนเกรดวิชาสุดท้ายที่จะสอบในเทอมต่อไปs/66ออกก่อนแล้วค่อยดำเนินการขอค่าลงทะเบียนคืน พร้อมแจ้งจบที่คณะตอนนั้นเลยได้ไหมคะ

-ถ้าไม่ดำเนินการใดๆเลย และขาดสอบ3วิชาดังกล่าวจะมีผลต่อเกรดไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามดาxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 มี.ค. 2567 19:47:59
จำนวนผู้อ่าน339

คำตอบ

รายละเอียด-1. นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาซ้ำไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อนภายหลังทราบว่าสอบผ่านครบหลักสูตรแล้ว สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้น และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยฯ ได้ โดยต้องนำหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้ 1.1 นักศึกษากรอกคำร้องคืนเงินให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_FM6_3PV.pdf พิมพ์คำร้อง 1 ฉบับ 1.2 ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ (มร.18) 2 ฉบับ (สามารถถ่ายเอกสารได้) 1.3 ลงนามและรับรองถูกต้องในหนังสือสำคัญรับรองปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 1 ฉบับ 1.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงนาม 1 ฉบับ 1.5 ซองจดหมายติดแสตมป์ 5.- บาท จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง (ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน) นำเอกสาร ข้อ 1 - 5 ใส่ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป. อาคาร สวป.ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ ตู้ปณ.1028 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 2. ถ้าไม่ดำเนินการใดๆ เลย และขาดสอบในวิชาที่ลงทะเบียนกันไว้ ไม่มีผลต่อเกรดเฉลี่ยสะสม โดยยึดผลสอบผ่านในครั้งแรก ค่ะ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ1 เม.ย. 2567 14:04:09
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+