มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรื่องการกาขอจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

จะขอจบได้ต้องเหลือไม่เกิน 30 หน่วยกิจนับจากเทอมไหน ยังไงเหรอคะ

สมมุติว่า ตอนนี้ ลงทะเบียนและสอบเทอม 2/66 ไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบผล แล้วเหลือวิชาที่ยังไม่ลงอีก 18 หน่วยกิจ สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอม s/66 ทั้งหมด แล้วกาขอจบได้เลยมั้ยคะ

สำหรับส่วนภูมิภาคค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 มี.ค. 2567 22:44:17
จำนวนผู้อ่าน285

คำตอบ

รายละเอียด

- ในภาคปกติ 1, 2 เหลือวิชาที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 30 หน่วยกิตจากหลักสูตร กาขอจบการศึกษาได้ ทั้งนี้ ไม่นับรวมวิชาที่ลงทะเบียนในภาคก่อนและยังไม่ประกาศผลสอบ และภาคฤดูร้อนกาขอจบลงทะเบียนเรียนได้ไมเ่กิน 18 หน่วยกิต ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ29 มี.ค. 2567 14:52:05
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+