มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ผลสอบออกไม่ตรงกัน

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียดผลสอบของภาค 1/2557 ที่บอร์ดตึกคณะ กับในเว็บไซต์ออกไม่ตรงกัน ที่บอร์ดตึกคณะอาจารย์ประจำวิชาเขียนเกรดให้ได้B (มีหลักฐานรูปถ่ายเก็บไว้ครับ) แต่ในเว็ปไซต์ผลเป็นF เคยไปติดต่อที่ตึกคณะแล้วเขาบอกให้ยึดผลจากบอร์ดตึกคณะเป็นหลัก แต่จนถึงตอนนี้ทั้งเช็คเกรดและทรานสคริปต์ก็ยังมีขึ้นมาว่าผ่านสักทีครับ ผลติดปัญหาวิชานี้เล่มสุดท้ายครับเลยจบไม่ได้สักที ถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ต้องติดต่อทำเรื่องอย่างไรขอคำแนะนำด้วยครับ (วิชาPOL3310)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถาม5306xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม27 เม.ย. 2558 19:22:44
จำนวนผู้อ่าน1130

คำตอบ

รายละเอียด ถ้านักศึกษาตรวจสอบแล้วว่านักศึกษาเรียนครบหลักสูตร ให้นักศึกษาไปทำเรื่องจบหลักสูตรที่คณะได้เลยครับ โดยนำภาวะการมีงานทำ(ปริ้นท์ออกจาก www.ru.ac.th), ใบเช็คเกรด(ขอจากงาน One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1), สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน2ภาคสุดท้าย ไปติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนคณะในขั้นตอนต่อไป คณะจะเป็นผู้ตรวจสอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยให้อนุมัติปริญญาต่อไปครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามวิวัฒน์
วันที่ตอบ28 เม.ย. 2558 11:22:58
IP Address10.3.20.140
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+