มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เคยย้ายคณะแล้ว แต่ต้องการย้ายสาขาภายในคณะเดิมที่ย้ายมา

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

เป็นนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตจบจากมหาลัยอื่นครับ ตอนแรกเข้าอยู่คณะมนุษย์ แล้วเคยทำเรื่องย้ายคณะไปอยู่คณะบริหาร สาขาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัลครับ ถ้าต้องการย้ายสาขาไปบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในคณะบริหารอีกสามารถทำได้ไหมครับ หรือถ้าไม่ได้ จะทำอย่างไรได้บ้างสำหรับเกรดที่ได้จากสาขาการสื่อสารฯ กับเกรดที่เทียบโอนมาครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอาร์xxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 มี.ค. 2567 22:18:44
จำนวนผู้อ่าน230

คำตอบ

รายละเอียด

การย้ายคณะ-สาขา สามารถทำได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 รหัส หากนักศึกษาประสงค์ย้ายคณะ-สาขาอีก จะต้องทำการสมัครใหม่ และเทียบโอนใหม่ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ25 มี.ค. 2567 22:28:39
IP Address1.47.136.1
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+