มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรี เราสามารถเลือกเฉพาะวิชาที่เรียนได้เกรดดี ๆ ได้หรือไม่

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ

เรียนพรีดีกรี  แต่วิชาเลือกเสรี   ลงไป 3 ตัวผ่านทุกตัว (ได้ D+,ในวิชาที่ลงผิด   จึงลงวิชาที่ถนัดใหม่ได้เกรด A, A)   แต่คณะให้ลงวิชาเลือกเสรีแค่ 2 ตัว  
ไม่ทราบว่าถ้าเทียบโอนเราสามารถเลือกเฉพาะวิชาที่ได้เกรดดี ๆ  เพียง 2 วิชาได้ หรือไม่คะ   หรือต้องเทียบโอนทุกวิชาที่ลงเรียนและสอบผ่านทั้งหมด

 

ขอบคุณค่ะ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 มี.ค. 2567 11:04:33
จำนวนผู้อ่าน351

คำตอบ

รายละเอียด

ถ้าเทียบโอนมาเป็น ป.ตรี สามารถเลือกวิชาที่จะเทียบโอนได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ22 มี.ค. 2567 16:07:38
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+