มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : นศ เทียบโอน มีสิทธิ์รับทุน 5A มั้ยคะ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

หนูจบอนุปริญญาแล้วมาเรียนเป็นแบบเทียบโอน เทอมก่อนได้เอ5ตัวพอดี จะมีสิทธิ์ขอทุน5เอมั้ยคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามเปรมxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 มี.ค. 2567 13:36:21
จำนวนผู้อ่าน231

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลสอบอักษรระดับ A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคนั้น ๆ มีสิทธิ์ได้รับทุนเรียนดี หรือ ทุน 5A ค่ะ

แต่กรณีสมัครเรียนโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต จะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ13 มี.ค. 2567 10:04:48
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+