มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การขอเทียบโอนรหัสรามเดิม โดยที่มิได้แจ้งไว้ในใบสมัครว่าจะเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

เนื่องด้วยว่าเคยเป็นนักศึกษารามที่สอบผ่านไปแล้วบางรายวิชา แต่รหัสนักศึกษาเดิมนั้นหมดสภาพไปแล้วเนื่องจากลืมแจ้งรักษาสถานะภาพนักศึกษา ขณะนี้ได้สมัครกลับมาเป็นนักศึกษาใหม่ โดยแจ้งเพียงว่าต้องการโอนหน่วยกิต วุฒิปริญญาตรีจากสถานศึกษาอื่น โดยลืมแจ้งขอโอนหน่วยกิตจากรหัสนักศึกษารามเดิมประกอบด้วยในใบสมัคร จึงแจ้งขอเปลี่ยนในระบบ แต่ระบบไม่ทำการบันทึก ขณะนี้จึงอยู่ในสถานะนักศึกษาใหม่ที่มีคำขอการโอนหน่วยกิตจากถาบันอื่นที่จบมาแล้วเท่านั้น

จึงอยากขออนุญาตสอบถามว่า  หลังจากที่ระบบบันทึกไปแล้วว่าจะแจ้งโอนจากสถาบันอื่นที่จบมาแล้วเท่านั้น สามารถแจ้งขอโอนหน่วยกิตจากรหัสนักศึกษาเดิมที่หมดสภาพไปแล้วมาประกอบภายหลังได้หรือไม่ หรือ จำเป็นต้องลาออกและสมัครเข้ามาใหม่ โดยแจ้งการขอโอนหน่วยกิตสองสถาบันให้ครบถ้วน (ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายการสมัครเพิ่มเข้ามา)

 

หมายเหตุ เป็นการสมัครคณะนิติศาสตร์

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนพ ปxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 มี.ค. 2567 00:35:18
จำนวนผู้อ่าน243

คำตอบ

รายละเอียด

นศ. ต้องให้ทางคณะตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนได้จากทั้งของต่างสถาบันและของ ม.ราม ฯ ก่อนว่าสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เพิ่มหรือไม่ ถ้ามีวิชาสามารถเทียบโอนได้เพิ่ม สามารถติดต่อ ขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิ์เทียบโอน 2 สถาบันได้ และต้องชำระค่าปรับฐานข้อมูลจำนวน 500 บาท ติดต่อที่อาคาร สวป. ชั้น 3 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ12 มี.ค. 2567 13:32:30
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+