มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงเรียนวิชาโท

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียดเป็นนักศึกษารหัสปี54ค่ะ เรียนสื่อสารมวลชนอยู่ วิชาโทเลือกเป็นของรัฐศาสตร์ค่ะ อยากทราบว่าวิชาโทลงได้8ตัวสามารถเลือกวิชาใดลงเรียนก็ได้ใช้ไหมค่ะ เช่น Pol1100, Pol1101, Pol2300 ขอบคุณค่ะ :)
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามMixxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 ต.ค. 2557 19:13:24
จำนวนผู้อ่าน18880

คำตอบ

รายละเอียดกฎเกณฑ์ในการเรียนหมวดวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งในหมวดวิชาโท 24หน่วยกิต ให้เลือกวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์ที่ไม่ซ้ำกับวิชาเอก หรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้ ( ก.) สำหรับวิชาโทในคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสาขาวิชานั้นๆ (ข.) สำหรับวิชาโทนอกคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะนั้นๆ และกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจำนวนหน่วยกิตไม่ถึง 24หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชานั้นจบครบ 24หน่วยกิต (ค.) สำหรับคณะที่ไม่มีเกณฑ์วิชาโทเพื่อนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์วิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์เป็นหลัก โดยนักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาในระดับใดก็ได้ รวมให้ทั้งหมดครบ 24หน่วยกิต (ง.) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ำกับกระบวนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกและวิชาเลือกเสรี อนึ่ง หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด ให้สอบถามได้ที่คณะมนุษยศาสตร์ โทรศัพท์ 02-3180054-5 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ10 ต.ค. 2557 15:04:51
IP Address10.3.20.181
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+