มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เงื่อนไข 5A

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ลงทะเบียนไป 8 ตัว 21 หน่วยกิต

ไปสอบ 6 ตัว ได้ A 5ตัวแต่หน่วยกิตรวม12หน่วยกิต

ไปสอบซ่อม 2 ตัว  ได้A 2ตัว

รวมได้A 7 ตัว 18 หน่วยกิต

ขอบทราบว่า เงื่อนไขรวมเทอมสอบซ่อมไหมคะ หรือนับเฉพาะเทอมปกติค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวารุxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 ก.พ. 2567 19:52:38
จำนวนผู้อ่าน197

คำตอบ

รายละเอียด

ทุน 5 A เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยล่ะ70ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดและผลการสอบอักษรระดับคะแนน A นั้นต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ27 ก.พ. 2567 17:28:24
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+