มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : วิชาเสรี บริหารธุรกิจ การจัดการ ควรลงหรือเลือกวิชาไหนคะ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

 งง และหาคำตอบไม่ได้ซักทีค่ะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ ปี64 นะคะ ส่วนตัว ลงวิชา mgt 3310 ไปแล้วนะคะ สามารถลงเป็นวิชาเสรีได้มั้ยคะ จะจบแล้ว กลัวผิดพลาดค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ แล้ว มีอีกหนึ่งวิชาที่ต้องลงเสรีให้ครบหน่วยกิต ควรหาวิชาไหนลงดีคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามลินรxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ก.พ. 2567 14:43:11
จำนวนผู้อ่าน343

คำตอบ

รายละเอียด

1. ตามข้อกำหนดหมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) ของคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (ปีการศึกษา 2564) 
      - ให้เลือกจากกระบวนวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ยกเว้นรายวิชาต่อไปนี้
         ACC1130 , ECO1003 , INT1005 , LAW2015 , LAW3015 , LAW2033 , LAW2034 , LAW3035 , LAW3036 , MTH1101 ,
         MTH1102 , MTH1103 , MGT1001 , MGT4004 , STA1003
      - ห้ามนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของคณะอื่นที่มีชื่อวิชาซ้ําหรือชื่อใกล้เคียงกันกับกระบวนวิชาบังคับเรียนของคณะ แต่ชื่อรหัสวิชาต่างกัน (ในส่วนนี้ให้สอบถาม
        รายละเอียดจากทางคณะอีกครั้ง)
      - สําหรับนักศึกษาต่างคณะหรือต่างสาขากระบวนวิชา MGT4206 และ MGT4004 ให้เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. วิชา MGT3310 จัดอยู่ในหมวดวิชาเอกเลือก จึงสามารถนำไปลงทะเบียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  ส่วนอีกวิชาสามารถเลือกลงวิชาของคณะอื่นๆ ก็ได้ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ23 ก.พ. 2567 10:28:03
IP Address10.3.20.106
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+