มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

1. นศ ที่จบ ป.ตรี จากสถาบันอื่น แล้วมาสมัคร มร เพื่อเรียน ปตรี ใบที่สอง สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนบางรายวิชาได้ใช่ไหมครับ (วิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี) เช่น ใช้สิทธิ์เทียบโอนเฉพาะวิชา RAM1111 RAM1112 เท่านั้น นอกนั้นจะลงเรียนใหม่ของ มร รวมถึงวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

2. ถ้าสามารถเทียบโอนได้เฉพาะบางรายวิชา การคนวณเกรดจะคำนวณเฉพาะเกรดของ มร ใช่หรือไม่ครับ (รวมถึงเกรดวิชาพื้นฐานและเลือกเสรี 6 หน่วยกิต) ด้วย ส่วนวิชาที่ใช้สิทธิเทียบโอน คือ RAM1111 และ 1112 ไม่นำมาคำนวณเกรดตอนจบใช่ไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามวริทxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ก.พ. 2567 15:55:34
จำนวนผู้อ่าน285

คำตอบ

รายละเอียด

1. นศ. ที่จบปริญญาตรี จากสถาบันอื่น สามารถขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ได้ตามหลักเกณฑ์การทียบโอนของคณะ นั้นๆ ซึ่งแต่ละคณะจะเทียบโอนไม่เท่ากัน และจะเทียบให้เป็นหมวดวิชา

2.สำหรับการคำนวนเกรด ให้สอบถามจากทางคณะที่สมัครโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะนั้นๆ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ21 ก.พ. 2567 09:21:01
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+