มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษปี62

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ(ส่วนกลาง)รหัส620 ทำการกาขอจบในเทอมนี้2/2566 เราได้ทำการเลือกวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาเซ็ตสุดท้ายของการเก็บหน่วยกิตและพึ่งมาสังเกตว่าตัวเองทำการลงทะเบียนวิชาsoc1003ไปทั้งที่ได้ลงเรียนไปในหมวดวิชาทั่วไปแล้วตั้งแต่ปีแรกๆ(เนื่องจากตามเอกสารโครงสร้างแจ้งว่า*วิชาโทเลือก 9 หนวยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด ANTXXXX หรือ SOCXXXX ที่เปิดสอนในภาควิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยาให้ครบ 9 หน่วยกิต*เลยทำให้สับสนและจำไม่ได้ว่าวิชานี้ได้ลงไปนานแล้ว) อยากทราบว่าหน่วยกิตในวิชานี้จะถูกนับรวมไปในวิชาโทด้วยมั้ยคะ ถ้าไม่รวมจะทำให้ขาดหน่วยกิตในการขอจบ(139หน่วยกิต)ไป1ตัวคือ3หน่วยกิต(ปัจจุบันนับแล้วมี136หน่วยกิต)จำเป็นต้องรอลงทะเบียนในเทอมถัดไปเลยมั้ยคะหรือมีวิธีีแก้ไขอย่างไรได้บ้าง ขอบคุณมากค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามฐxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 ก.พ. 2567 05:13:49
จำนวนผู้อ่าน296

คำตอบ

รายละเอียด

ในกรณีของโครงสร้างหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียนให้สอบถามจากทางคณะโดยตรงเพื่อความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ19 ก.พ. 2567 17:15:31
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+