มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ทำเรื่องแจ้งจบการศึกษาโดยมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ส่วนกลาง) ได้กาขอจบในเทอม s/65 

1. ถ้าต้องการจะทำเรื่องแจ้งจบการศึกษาที่คณะ แต่ไม่สามารถไปทำเรื่องที่คณะด้วยตัวเองได้เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด อยากทราบว่าสามารถให้ผู้อื่นทำเรื่องแทนได้ไหมคะ 
 

2. จากข้อ 1 ถ้าสามารถให้คนอื่นทำเรื่องแทนได้ อยากทราบว่า นอกเหนือจากเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นในการทำเรื่องแจ้งจบตามที่คณะได้ระบุไว้ จะต้องมีเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะถ้าจะให้คนอื่นทำเรื่องแจ้งจบแทน
 

3. กรณีที่เป็นเอกสารที่ต้องมีลายเซ็น สามารถใช้ลายเซ็นที่เป็นดิจิตอลได้ไหมคะ (ไม่ได้เซ็นด้วยปากกาจริงๆลงในกระดาษ ประมาณว่า จะมีการเซ็นชื่อในเอกสารที่เป็นไฟล์ pdf ก่อนแล้วค่อยปริ๊นท์ออกมาในภายหลัง)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสิริxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ก.พ. 2567 13:51:33
จำนวนผู้อ่าน249

คำตอบ

รายละเอียด

1,2 สามารถยื่นคำร้องแทนได้ครับ ส่วนจะใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น ต้องสอบถามรายละเอียดจากคณะนั้นๆโดยตรง

3. ได้ครับ

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ8 ก.พ. 2567 13:08:42
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+