มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ เนื่องจากเป็นการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอื่นมา และได้มีการเทียบโอนหน่วยกิตวิชา RAM ที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว แต่มีความสนใจในการศึกษาวิชา RAM111x ภาษาอื่นเพิ่มเติม สามารถทำการเพิ่มหน่วยกิตวิชานี้ 1 วิชาได้หรือไม่คะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามศมิษxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม1 ก.พ. 2567 22:36:31
จำนวนผู้อ่าน414

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ2 ก.พ. 2567 16:11:10
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+