มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอสอบถามค่ะ นักศึกษารหัส 60

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1. ขอสอบถามค่ะ นักศึกษารหัส 60 สมัครตอนเทอม 2/2560 จะสามารถลงเรียนได้ถึงปีไหนเทอมไหนคะ ถึงนับครบ 8 ปี

2. กรณีที่ครบ 8 ปี แต่ยังไม่จบ สามารถสมัครใหม่และใช้สิทธิ์เทียบโอนได้ใช่ไหมคะ

3.กรณีต้องการลาออกและสมัครใหม่ ก่อนครบ 8 ปี สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ

3. ในการสมัครใหม่สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอน หรือสามารถเลือกไม่ใช้ก็ได้ใช่ไหมคะ

4. ในกรณีใช้สิทธิ์เทียบโอนเกรดที่ได้จะเป็น C+ ใช่ไหมคะ ต้องใช้เอกสารอะไรเพื่อทำการใช้สิทธิ์เทียบโอนบ้างคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนับดxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ม.ค. 2567 16:07:08
จำนวนผู้อ่าน334

คำตอบ

รายละเอียด

1.สมัครภาค 2/2560 ลงทะเบียนเรียนได้จนถึง ซ่อม 1/2568 ค่ะ

2.ได้ ค่ะ ถ้ายังมีสถานภาพ นศ. อยู่ จะต้องลาออกแล้วจึงสมัครใหม่พร้อมขอเทียบโอนหน่วยกิตจากรหัสเดิมได้ ค่ะ

3.ดำเนินการลาออก พร้อมยื่นเรื่องสมัครใหม่ด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัย ได้ตามวัน-เวลาที่มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร นศ.

ใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ฯ หรือติดต่อขอลาออกก่อนการสมัครได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น2ฝ่ายทะเบียนประวัติ นศ.

4.จะขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหรือไม่ก็ได้ค่ะ

5.กรณี นศ. เก่า ม.รามขอใช้สิทธิ์เทียบโอน จะได้เกรดตามที่เคยเก็บสะสมหน่วยกิตได้ ค่ะ เอกสารที่ใช้สมัครและเทียบโอน กรณีหมดสถานภาพสมัครใหม่มี สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม , สำเนาบัตรประชาชน , ใบรับรองแพทย์ , รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

และใบแสดงผลการเรียนรหัสเดิม(Transcript) แบบไม่สำเร็จการศึกษา

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ25 ม.ค. 2567 14:56:31
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+