มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การกาจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ตอนลงทะเบียนเทอม2/66 ได้กาขอจบการศึกษาไป เพราะเหลือหน่วยกิต30หน่วยกิตพอดีไม่รวมกับเทอม1/66 เมื่อถึงเวลาลงทะเบียนสอบซ่อม1/66 ไม่ได้ลงทะเบียนทุกวิชาที่ตก เพราะเข้าใจผิดกับการนับหน่วยกิต(ตอนลงทะเบียนเข้าใจว่าเทอมก่อนหน้าคือ1/66 เพราะวันลงทะเบียนเทอม2/66 ถึงก่อนวันลงทะเบียนเทอมซ่อม1/66) ซึ่งถ้าเอาหน่วยกิตที่ไม่ได้ลงซ่อมมารวมกับที่กาจบจะเกิน30หน่วยกิต อยากทราบว่า

    1.หน่วยกิตเทอมที่จะกาจบนับยังไง

    2.เป็นการขอจบเท็จไหม 

    3.ถ้าเป็นการขอจบเท็จจะต้องแก้ไขยังไง จะมีจดหมายแจ้งมาก่อนไหมว่าไม่สามารถลงทะเบียนกาจบได้หรือต้องยกเลิกวิชาที่เกินหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะมาแจ้งตอนสอบวิชาแรกของเทอม2/66

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 ม.ค. 2567 08:23:57
จำนวนผู้อ่าน512

คำตอบ

รายละเอียด

1. ให้นับหน่วยกิตที่เหลือหลังลงทะเบียนภาคก่อนหน้าครับ เทอมก่อนหน้าที่ลงทะเบียนไปให้ถือว่าสอบผ่านไว้ก่อน แม้จะมีสอบซ่อมก็ตาม
    หากหน่วยกิตที่คงเหลือหลังลงทะเบียนเทอมก่อนหน้าคงเหลือตามเกณฑ์ที่ลงทะเบียนเรียนใช้สิทธิ์กา (x) ขอจบได้ ก็ลงทะเบียนได้ครับ
2. ไม่ถือเป็นการกาขอจบเท็จครับ
3. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่านักศึกษาไม่สิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์กา (X) ขอจบ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังนักศึกษา และจะมีหนังสือเตือนไปยังห้องสอบวันแรก (กรณีที่ติดต่อไม่ได้) เพื่อให้นักศึกษามาแก้ไขการลงทะเบียนให้ถูกต้องครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ม.ค. 2567 13:46:14
IP Address10.6.6.132
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+