มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรักษาสภาพนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการรักษาสภาพนักศึกษาครับ

ถ้ากรณีที่ผมต้องการไม่ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 2 เทอมปกติ เช่น  4-6 เทอม (3 ปีการศึกษา) แต่ทุกๆเทอมที่ไม่ได้ลงทะเบียน ผมจ่ายค่ารักษาสภาพต่อเนื่องมาตลอด

ในกรณ๊แบบนี้สถานภาพนักศึกษาของผมยังปกติ และผมจะสามารถมาลงทะเบียนเทอมที่ 7 ก็ได้ตามปกติ ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชนกัxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 ม.ค. 2567 16:13:14
จำนวนผู้อ่าน373

คำตอบ

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถขาดการลงทะเบียนเรียนได้ 2 เทอมติดต่อกัน โดยจ่ายค่ารักษาสถานภาพ หากเกินจะหมดสถานภาพนักศึกษาค่า แนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนขั้นต่ำกันไว้เช่นรักษาสถานภาพเทอม 1-2 และในเทอม 1 ปีการศึกษาถัดไปให้ลงทะเบียนเรียนไว้ 9 หน่วยกิต (ไม่นับภาคฤดูร้อน)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ19 ม.ค. 2567 16:05:00
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+