มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนได้มั้ย

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีครับ ผมเคยเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ ปี 2536 สอบได้ 124 หน่วยกิต

 

แต่ไม่ได้เรียนต่อ...มีความประสงค์ที่จะเรียนที่่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีการศึกษา 2567 ขอถามดังนี้

 

1.ถ้าสมัครเรียนในปีการศึกษา 2567 สามารถโอนรายวิชาที่เคยเรียนและสอบผ่านแล้วได้หรือไม่(เพราะพ้นสภาพนานแล้ว จำรหัสนักศึกษาไม่ได้)

 

   มีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไรบ้าง (ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง)

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามนิพนxxxx
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม7 ธ.ค. 2566 23:37:07
จำนวนผู้อ่าน415

คำตอบ

รายละเอียด

1.วิชาที่เคยสอบผ่านแล้ว สามารถเทียบโอนได้ แต่ว่าวิชาที่เทียบโอนได้มากน้อยแค่ไหนนั้นเป็นไปตามที่ทางคณะพิจารณาเทียบหลักสูตรใหม่กับหลักสูตร เก่า

2.รอประกาศรับสมัครปีการศึกษา 2567 และมาดำเนินการตามวันที่ มหาลัยกำหนด และเอกสารที่ต้องใช้

-วุฒิการศึกษาเดิมที่ใช้สมัครรหัสเดิม (สำเนา) 2 ฉบับ

-Transcript รหัส ม.ราม เดิม (ตัวจริง 1ฉบับ) (สำเนา 2 ฉบับ)

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 4 ฉบับ (ถ้ามี)

-ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ8 ธ.ค. 2566 15:43:35
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+