มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกิดความงงของตัวเอง ตอนเข้ารับการศึกษาครั้งแรกเป็นเด็ก 64 ค่ะ ตอนนี้เลยอยากรู้ว่ากำลังจะเข้าปี 67 แล้วเราจะอยู่ปี 3 หรือปี4คะ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

เกิดความงงของตัวเอง ตอนเข้ารับการศึกษาครั้งแรกเป็นเด็ก 64 ค่ะ ผลสอบเทอมล่าสุดคือ 65 ตอนนี้เลยอยากรู้ว่ากำลังจะเข้าปี 67 แล้วเราจะอยู่ปี 3 หรือปี4คะ 

งงเพราะการสอบของแต่ละเทอมค่ะ 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบอเบ้บ
e-mailkamiko.pinky@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ธ.ค. 2566 18:36:46
จำนวนผู้อ่าน303

คำตอบ

รายละเอียด

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ กำหนดสถานภาพนักศึกษา ไว้ดังนี้

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน 35 หน่วยกิต เป็น นศ.ชั้นปีที่ 1

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 36-70 หน่วยกิต เป็น นศ.ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 71-105 หน่วยกิต เป็น นศ.ชั้นปีที่3

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน106-139 หน่วยกิต เป็น นศ. ชั้นปีที่4

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง 140-173 หน่วยกิต เป็นนศ. ชั้นปีที่5

นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน173 หน่วยกิต  เป็นนศ.ชั้นปีที่6

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามChanidapha
วันที่ตอบ7 ธ.ค. 2566 11:23:54
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+