มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนเรียน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

มีต้องซ่อมในเทอม2/66 1ตัว

การลงทะเบียนเรียนต้องลงอย่างน้อยกี่หน่วยกิต 

ต้องมีการลงทะเบียนเรียนในเทอม2/66ก่อนใช่หรือไม่ถึงจะซ่อมได้

แล้วหากสอบซ่อมผ่านสามารถทำเรื่องขอจบได้เลยหรือไม่

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามชนม์นิภา
e-mail6354005495@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 ธ.ค. 2566 13:05:06
จำนวนผู้อ่าน282

คำตอบ

รายละเอียด

1.การลงทะเบียนสอบซ่อม คือการนำวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบไปลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัว ซึ่งซ่อมได้ทุกวิชาที่วันเวลาสอบไม่ตรงกันยกเว้นได้ใช้สิทธิ์กาขอจบไว้ในภาคปกติจึงจะใช้สิทธิ์ขอสอบซ้ำซ้อนในภาคซ่อมได้

2.กำหนดการล่าสุดของการลงทะเบียนสอบซ่อมคือ การสอบซ่อมภาค 1/66 นักศึกษาสามารถนำวิชาที่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้เข้าสอบในภาค 1/66 ไปลงทะเบียน สอบซ่อมได้ตามวันที่กำหนดไว้ในปฎิทินการศึกษาหรือถ้าไม่สะดวกสอบซ่อม 1/66 ก้สามารถนำวิชาดังกล่าวไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาค 2/66 ก็ได้

3.การยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษาในแต่ละเทอม ให้สอบถาม กำหนดวันได้จากคณะที่สังกัดโดยตรง

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ6 ธ.ค. 2566 14:29:50
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+